Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către Asociația Italienilor din România-RO.AS.IT.

Toate datele cu caracter personal colectate de Asociația Italienilor din România-RO.AS.IT. sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării ducerii la îndeplinire a scopului și obiectivelor pentru care a fost înființată, precum și ocrotirea unui interes general.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din cadrul Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT..

Informațiile colectate vor fi prelucrate și/sau accesate numai de personalul Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT. sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.

Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT. și de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi membrilor, terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile dobândite și/sau informarea cu privire la activitățile organizației ce reprezintă minoritatea italiană din România.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. pot în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viață privată și la protecția datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și, după caz, instanțelor competente.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecția datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la Asociația Italienilor din România-RO.AS.IT. la adresa de email ufficio@roasit.ro.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support