Structura asociației

Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. este structurată pe departamente conduse de un șef de departament, care coordonează activitatea urmărind respectarea strategiei stabilite în comun cu conducerea asociației.

Departamentul pentru marketing și management are atribuții diverse, ocupându-se atât de întocmirea calendarului proiectelor asociației, cât și de evaluarea rezultatelor și de promovarea activităților prin căi de comunicare proprii sau externe. Echipa de management stabilitește direcțiile de dezvoltare în funcție de concluziile desprinse în urma proiectelor derulate, de feedback-ul primit de colaboratori și de la participanți, de obiectivele propuse și de elementele nou-apărute în sfera sa de activitate.

Deciziile finale în cazul măsurilor și actelor care pot angaja răspunderea patrimonială sau juridică a Asociației Italienilor din România este luată de  departamentul juridic, care este la curent cu legislația în vigoare, pe plan intern și internațional. Acest departament are sarcina de a formula o poziție vizavi de acordurile și proiectele de acte normative care se încadrează în sfera de activitate a asociației. Departamentul juridic elaborează sau avizează contractele și convențiile înregistrate de RO.AS.IT., iar membrii săi reprezintă asociația în instanță sau în cazurile de arbitraj, atunci când este cazul.

Latura economică a activității este gestionată de către departamentul economic, care administrează resursele asociației și dezvoltă strategii menite să asigure venituri din surse proprii pentru RO.AS.IT. Aici sunt avizate cheltuielile diverse, precum tipărirea cărților, ziarelor, revistelor etc. sau asigurarea transportului intern și internațional pentru membrii asociației, cu mijloacele de transport proprii din dotare sau închiriate.

Promovarea relațiilor cu Statul Italian, îndeosebi a relațiilor cu Ambasada Republicii Italiene la București și cu instituții italene reprezentate în România, reprezintă activitatea principală a departamentului pentru relații externe și pentru protocol.  Grație activității sale, sunt stabilite și consolidate colaborările cu partenerii externi, printre care și diaspora română din Italia.

Dezvoltarea învățământului în limba maternă italiană este o prioritate a departamentului pentru învățământ, cultură și sport. Activitatea din cadrul acestui departament este raportată atât la specificul etniei, cât și la cadrul general stabilit de Comisia pentru Învățământ și de Comisia pentru Cultură a Consiliului Minorităților Naționale. Sunt organizate tabere educaționale pentru tineret, sunt coordonate participări la competiții sportive și sunt acordate anual burse pentru tinerii talentați din minoritatea italiană.

Bazele de date cu membrii asociației cât și arhivele electronice rezultate din activitatea RO.AS.IT. sunt administrate de membrii departamentului de informatică și cercetare. Ei se ocupa de buna funcționare a sistemelor informatice (hardware și software) și asigură respectarea legislației în domeniu.

Organigrama RO.AS.IT.

Sari la conținut