Manuel LUPU – manuel.lupu@roasit.ro 

Președinte organizația de tineret a Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT.