Calitatea de membru poate fi dobândită prin completarea CERERII DE INSCRIERE – FORMULAR TIP aflată la sediul asociaţiei sau la sediul filialelor, de către orice persoană fizică sau juridică, în care se va preciza respectarea STATUT-ului şi va fi supusă aprobării de către comitetul director.

Cei care doresc să devină membri se pot înscrie în RO.AS.IT. şi on-line pe site-ul Asociaţiei Italienilor din România – RO.AS.IT., www.roasit.ro.

Statutul Asociatiei Italienilor din Romania RO.AS.IT. (.PDF) – romana
Regulamentul de aplicare a statutului RO.AS.IT.
Adeziune la Asociatia Italienilor din Romania RO.AS.IT.(.PDF)

Membrii Asociaţiei Italienilor din România – RO.AS.IT. au dreptul să participe la acţiunile culturale şi de orice fel ale asociaţiei, să beneficieze de corectă informare privind activitaţile asociaţiei, să folosească dotările culturale şi sportive ale asociaţiei, de a fi aleşi în structurile de conducere ale organizaţiei, să reprezinte organizaţia în raporturile sale cu organisme şi organizaţii naţionale si internaţionale.
Membrii Asociaţiei Italienilor din România – RO.AS.IT. au obligaţia să contribuie la ridicarea prestigiului asociaţiei prin participare activă la acţiunile acesteia, lucru care până în prezent s-a şi întâmplat, la acţiunile noastre participând întodeauna un mare număr de membri, dar şi reprezentanţi mass-media.
RO.AS.IT. desi îşi constituie fonduri proprii în lei sau valută din cotizaţii ale membrilor înscrişi în baza de date, donaţii, sponsorizari sau alte liberalităţi, activităţi cu scop lucrativ, prevăzute în statut, totuşi primeşte anual venituri şi subvenţii provenite de la bugetul de stat sau bugetele locale, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
Veniturile provenite din ţară sau din străinatate, sau din activităţi adiacente ale asociaţiei, venituri provenite din Programe de finanţare din ţară, din străinatate sau din fonduri europene până în prezent nu au fost accesate, urmând ca pe viitor să aplicăm mai multe proiecte şi programe de acest fel, în parteneriate avantajoase.
RO.AS.IT. îşi desfăsoară activitatea în virtutea reglementărilor legale în vigoare din România, a dreptului internaţional privind minorităţile, iar ca organizaţie, reprezentând minoritatea italiană din România, conform art. 39, alin.(1) din O.G. nr. 26/2000, modificată prin Legea nr. 246/2005 şi în temeiul Art.62, alin. (2) din Constituţia României, Asociaţia Italienilor din România – RO.AS.IT. poate participa la viaţa politică a României cu candidaţi proprii la alegerile locale, parlamentare şi prezidenţiale.
Asociaţia poate avea reprezentanţi proprii în organismele guvernamentale, angajaţi în activitatea internă sau internaţională care vizează problematica apărarii drepturilor minorităţilor în Romania sau apărarea drepturilor omului.
Astfel că la alegerile locale din anul 2008, RO.AS.IT. participă în premieră la aceste alegeri şi are candidati atât cetaţeni români cât şi cetaţeni italieni rezidenti în România. RO.AS.IT. îşi îndeplineste programul propriu fără interventii din exterior, utilizând în acest scop mijloace proprii de propagandă şi informare.
RO.AS.IT. îşi propune să militeze deasemenea pentru protectia drepturilor copilului conform celor prevazute de legislaţia României raportată la legislaţia internaţională, prin programe finanţate de Uniunea Europeană.
RO.AS.IT. este condusă de către Adunarea generală a Asociaţiei care se convoacă din 5 în 5 ani în sedinţe ordinare şi ori de câte ori este nevoie în sedinţe extraordinare.
Preşedintele şi membrii Comitetului director sunt aleşi de către adunarea generală, din rândul delegatilor propuşi de catre adunările generale ale filialelor, de regulă o data la 5 ani. Analiza activitătii asociaţiei se va face în întruniri periodice ale conducerii, care se pot desfăsura la sediul unor filiale din ţară sau în străinatate.