Copiii din comunitatea italiană, „ucenicii maeștrilor” la Brezoi