Proiect exprimental pentru constituirea unei comunități multiculturale